Management Dashboarding - MaDaBoS

MadabosBez suvišnih opcija, u skladu sa nanovijim tehnologijama i modernog dizajna - MaDaBos pruža moćan alat za svakoga ko upravlja poslovanjem na bilo kom nivou. Sistem se podešava tako da ume da preuzme poslovne podatke iz raznih izvora i prenese ih na mobilni telefon ili tablet i tu ih prikaže u preglednom, atraktivnom i pre svega korisnom obliku.

Izvori mogu biti: baze podataka, ERP i CRM softveri, senzorski sistemi, web stranice itd. Sve je podređeno cilju da krajnji korisnik, menadžer ne potroši ni sekund da na jednom mestu prikupi sve bitne podatke. To sistem radi za njega.

MaDaBoS je skraćenica od MAnagement DAshBOard System, ili u prevodu - poslovna kontrolna tabla. Kao što vozač ima svoju kontrolnu tablu, a pilot svoju - tako i poslovni čovek prilikom donošenja odluka treba da se oslanja na tačne i pregledne podatke. Tehnologije pametnih telefona donose mogućnost da ovakvi podaci budu dostupni praktično u svakom trenutku i na svakom mestu. Bez uključivanja računara i to na mobilnom uređaju koji praktično uvek nosimo sa sobom. Softver će sam osvežavati podatke. a može biti podešen i da korisnika zvučno i/ili vizuelno obavesti o određenim promenama podataka.

U današnjem poslovnom svetu, različiti izvori podataka su oko nas. Po pravilu - ljudi koji se bave poslom nemaju vremena da ulaze u tehničke detalje koji stoje iza podataka u koje gledaju i na osnovu kojih vode posao. Nažalost moderna tehnologija ume da bude zahtevna i da umesto važnih podataka donese frustraciju. MaDaBoS je projektovan tako da maksimalno smanji "udaljenost" između čoveka i podatka.

 

Sensation Mobile

Događaj Senasation je prvi put održan 2000. u Amsterdam areni u Holandiji. Nakon 11 godina, White Sensation je održan na Balkanu, u Beogradu. Sensation – projekat rađen kao aplikacija koja prati White Sensation događaj koji je održan u Beogradskoj areni.

Nosioci posla prema Telenoru su bili agencija Gray International i preduzeće BTR. Code Factory je realizovao razvoj mobilne aplikacije u J2ME okruženju za Symbian platformu. Aplikacija je testirana i publikovana na OVI Store-u.

Noc Muzeja

Noć Muzeja Android AplikacijaNoć muzeja se u svetu održava od 1997. godine dok se u Srbiji obeležava od 2007. Masovnost ove manifestacije poslednjih godina je iziskivala potrebu za vodičem u elektronskom obliku koji je preduzeće Code Factory razvilo za telefone sa Android platformom. Aplikacija poseduje kompletan program manifestacije kao i integraciju sa FaceBook-om.

Aplikacija je publikovana na Android Market-u i imala je oko 1000 download-a tokom manifestacije.

 

Privredni pregled

Privredni pregled je jedini dnevni ekonomski list u zemlji. Code Factory je realizovao android aplikaciju koja korisniku prikazuje ekonomske informacije koje Privredni pregled objavljuje.

Aplikacija poseduje photostory za listanje najnovijih fotografija, kajron sa berzanskim informacijama kao i sistem za prosleđivanje reklama što otvara prostor za generisanje prihoda od reklamiranja.

Ostala mobilna rešenja

- Mala radna grupa povezana u VPN mrežu

- Interni masseging

- Centralna baza kontakata

- Centralni kalendar

- Zajednički dokument menadžment

- ...