RAD Studio XE7

RAD Studio XE7 omogućava da programirate potpuno nativne aplikacije za PC, tablet računare i mobilne telefone. Nova podrška za iOS u Delphi-ju je izuzetna! Rezultat su prave, kompajlirane aplikacije, bez skript jezika, koje potpuno koriste performanse i mogućnopsti uređaja.

Detaljnije

Ustedite odmah 10%

Delphi XE7, C++ Builder XE7, RAD Studio XE7. U toku je promotivna kampanja sa nižim cenama za Delphi, C++Builder i RAD Studio XE7 - multi-device, razvojno okruženje koje pravi potpuno nativne aplikacije, najboljih mogućih performansi za: PC, tablet računare i mobilne telefone. Ponuda traje do 22. maja 2013.

Detaljnije

Code Factory - Embarcadero partner !!!

Od septembra 2011. godine, preduzeće Code Factory postalo je zvanični partner kompanije Embarcadero. Kompanija Embarcadero proizvodi alate za upravljanje bazama podataka, kao i programerske alate Delphi, C++ Builder, RAD Studio...

Detaljnije

Code Factory - programiranje

Firma Code Factory je specijalizovana za usluge u domenu softverskog razvoja. Smatramo da je razumevanje klasičnog programiranja neophodno u svakom softverskom projektu i da svaki programer pre svega mora da poznaje osnovne tehnike programiranja, pa tek onda da upotrebom modernih alata postiže vrhunsku produktivnost.
Verujemo da je programer centralna uloga u svakom informatičkom projektu.

Detaljnije

Poslovne primene

Naš programerski tim, osmislio je niz poslovnih rešenja namenjenih menadžerima u raznim sektorima. Rešenja su usmerena u pravcu efikasnog, preglednog i brzog poslovnog izveštavanja. Poseban fokus je na korišćenju modernih mobilnih tehnologija na telefonima i tablet uređajima. Težili smo tome da mandažer dobija svoje izveštaje bez potrebe da prolazi kroz složen sistem menija. Onih 10% izveštaja koji se posmatraju u 90% vremena - uvek su na raspolaganju.

Detaljnije

Embarcadero proizvodi

XE7
je tu...
Order Now!
 • RAD Studio
 • Delphi, C++ Builder
 • Firemonkey
 • ER/Studio, DB Power studio
 • Obuka
 • Programiranje

Outsourcing / Outtasking

 • programiranje na sat
 • celi projekti
 • delovi projekata
 • konsalting
 • stručna podrška
 • i mnogo mnogo više...

Management Dashboarding

MD
MaDaBoS
Detaljnije...
 • naš proizvod
 • elitni alat za izveštaje
 • aplikativni server
 • Android klijent
 • izuzenta konfigurabilnost
 • i mnogo mnogo više...